'Geen 12 weken bloei? Dan krijgt u een nieuwe orchidee van SO natural!'

Hoe kunt u een orchidee inwisselen voor een nieuwe?

1. Omschrijving garantiecertificaat SO natural
Met de aankoop van een SO natural orchidee waar het garantiecertificaat aan is bevestigd, heeft u recht op 12 weken garantie. Als de plant korter bloeit dan 92 dagen heeft u recht op een nieuwe SO natural orchidee van dezelfde waarde. 

Alleen als aan alle onderstaande voorwaarden voldoet, kan de aangekochte SO natural orchidee worden omgeruild voor een nieuwe tegen aankoopprijs. Het bedrag dat betaald is voor de SO natural orchidee wordt niet geretourneerd. U kunt terecht bij de winkel van aankoop om de SO natural orchidee te ruilen voor een nieuwe SO natural orchidee.

Om aanspraak te maken op het garantiecertificaat, weggegeven op de SO natural orchidee, dient de aankoopbon van de SO natural orchidee worden meegenomen naar de retailer, het garantielabel dat aan de SO natural orchidee was bevestigd ten tijde van aankoop en de plant die een kortere bloeiperiode heeft gehad dan 12 weken. Alleen dan wordt een nieuwe SO natural orchidee toegekend.

2. Garantietermijnen

a. Ingang garantietermijn
Het garantiecertificaat gaat in op de datum die op de plantpot staat vermeld (zie de pot van uw nieuwe orchidee met garantiecertificaat).

b. Einde garantietermijn
Het garantiecertificaat is geldig t/m de 92e dag na de datum die vermeld staat op de pot van de SO natural orchidee (zie de pot van uw nieuwe orchidee met garantiecertificaat).

3. Retourneren

a. De consument heeft recht op een nieuwe plant tegen dezelfde waarde als de aankoopprijs van de orchidee met garantiecertificaat.

b. De consument heeft recht op een nieuwe orchidee mits hij of zij de verzorgingstips in acht heeft genomen die op de achterzijde van het garantielabel staan vermeld.

c. Bij het terugbrengen van de orchidee met garantiecertificaat dient de consument de volgende zaken mee te nemen naar de winkel van aankoop: de plant, de aankoopbon en het garantielabel dat bij de plant was gestoken ten tijde van aankoop.

d. De consument krijgt bij retournering van de plant direct een nieuwe plant mee naar huis.

foto's