SO natural teelt nog duurzamer!

Zoals de bedrijfsnaam al zegt, zit duurzaamheid in het DNA van SO natural.
Met trots melden wij dat het deze week behaalde MPS-ProductProof certificaat opnieuw een flinke stap voorwaarts is in ons continue streven om zo duurzaam en biologisch mogelijk te telen.
MPS-ProductProof is een systematiek waarbij alle gebruikte gewasbeschermingsmiddelen binnen de teelt 24/7 geregistreerd worden. Middels regelmatige, onafhankelijke monsternames krijgen klanten en consumenten de productzekerheid en transparantie dat bepaalde ongewenste middelen niet worden gebruikt in de teelt. Hiermee maken wij onze duurzaamheidinspanningen concreet zichtbaar en geven wij hierin maximale transparantie.
 
Het behalen van het ProductProof certificaat is onderdeel van onze integrale duurzaamheidaanpak. Duurzaamheid is voor ons een strategische speerpunt en belangrijk aandachtsgebied binnen ons bedrijf.
De ambitie van SO natural is een voorbeeldfunctie te vervullen binnen de sierteelt als het gaat om het telen van Phalaenopsis op een zo biologisch - en milieuvriendelijk mogelijk manier.
Naast het behalen van dit certificaat is SO natural ook actief deelnemer aan twee grote FSI projecten waarin het geven van meer transparantie binnen de gehele keten inzake het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, centraal staat. 
Daarmee behoort SO natural niet alleen tot de grootste orchideeënkwekers ter wereld, maar ook tot de koplopers op het gebied van duurzaamheid in de sierteelt.
 
Wij hopen dat meer telers ons voorbeeld zullen volgen. Dit zal een positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomgeving, maar ook aan het versterken van onze concurrentiekracht als  Nederlandse sierteeltsector op de internationale markt.
 
Voor vragen of nadere informatie:
Maarten van Zoest, projectmanager duurzaamheid 
m.vanzoest@sonatural.nl / 06-82747614